תשובה אחת
עם בגיל המתאים, "אני בהיריון"
עם לא אז, "חטפו אותי" "יש לי שריפה בבית"
דברים בסגנון הזה