5 תשובות
צריך לשלוח אחד אחד
את כל הערוץ
אחד אחד
שואל השאלה:
שיט נו מביך
אנונימית
אחד אחד לצערך