תשובה אחת
אם אתם נראים בוגרים אז אתם יכולים לעשות כאילו מעצר שלה