14 תשובות
מיליון דולר.
בגלל שהכול יותר יפה ובעל משמעות כי בסופו של דבר לא ניהיה כאן
מליון דולר
מליון דולר
לקבל ליי נצח
מיליון דולר
מיליון דולר
מיליון דולר
מיליון דולרר
חיי נצח
אני אוכל לחיות את החיים שלי באופן הרבה יותר חופשי ואיך שאני רוצה אם אדע שאין להם סוף
מעבר לזה שאני בטוחה שמתישהו אצליח להרוויח מליון דולר בעצמי במהלכם
אנונימית
מיליון דולר אין לי כוח כך מה לעשות שכל האנשים שאני אוהבת כבר לא יהיו
מיליון דולר
מיליון דולר
מיליון דולר
אנונימית