5 תשובות
אתה אמור לכתוב פשוט 13.
זה הרי שורש 13 בריבוע, אז למה לפתוח?
כן ובמקום איי ובי.
אני חושבת שעדיף שתשים סוגריים.
בכיף.
כן כן