4 תשובות
שיש לך 501 פרחים
500 פרחים - עונה בכירה
שואל השאלה:
פחות מ300? 740*
יש לך 700 פרחים