8 תשובות
רגילים..
אנונימי
נורמים
רגיל
אני חושבת שאני מוזרה גם בלי קשר לסטיפס.
לא קשור
אני בסטיפס כי אני אוהבת את האתר
וכן אני קצת חסרת חיים..אבל..
מוזר
אנונימי
מוזרה
לא קשור לסטיפס, אני פשוט חסרת חיים וחברים