3 תשובות
אתר ראמ"ה מבחנים במדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

בברכה,
גיל
אני עושה אותו מחר, יש לך שאלות להביא לי?
רותם
יש לי אותו ביום חימישי ואני בלחץץ
מה היה?
דנה