3 תשובות
אתר ראמ"ה מבחנים במדע וטכנולוגיה לכיתה ח'

בברכה,
גיל
אני עושה אותו מחר, יש לך שאלות להביא לי?
רותם
יש לי אותו ביום חימישי ואני בלחץץ
מה היה?
דנה
אולי תאהב גם את: