7 תשובות
מיטה.
אנונימי
באוטו
אנונימית
אני חושבת שיותר נוח במיטה לא?
מיטה
שואל השאלה:
אבל באוטו זה יותר מושך
אנונימי
אני אוהב לגוון.. גם באוטו גם במיטה בים מטבע.. בגינה ציבורית..