תשובה אחת
אוזניות עם מוזיקה ממש חזקה, או צמר גפן...