5 תשובות
מציאותי.
מציאות/אמיתי.
בצורה אמיתית
ריאלי זה מציאותי
אם התכוונת בנושא ריאל/הומני,ריאלי זה אחד שאוהב את תחומי המדעים והחישוב.
בן אדם מציאותי.