2 תשובות
עוד (מספר השנים שנשארו לך לסיים ללמוד נגיד שנה) ועפים מפ"ה
"מתוק בפ"ה (ותהיו עם שרשרת עם ממתקים כזה)
קשה לרגל"

ניסיתי ._.