4 תשובות
כן כפרע עליו
לא חושב
בישראל, בעולם לא בטוחה