10 תשובות
לא
לא
המנהלים יכולים, אתה יכול, זהו
לא
אך ורק המערכת עצמה יכולה לראות.
לא
רק המערכת