6 תשובות
שהוא מסכים איתו
כאילו מסכימים עם מה שאת אומרת
מילה= כל כך נכון
סה לא קשור לשאלה
"מילה אני צודקת" כאילו מבטיחה "מבטיחה אני צודקת'
כמו נשבע , מבטיח , בדוק צודק