7 תשובות
יובל סגל.
יובל סמו
יובל סגל
יובל סגל או סמו
יובל סגל
יובל סמו זה מהפרסומות של ישראכרט
אבל שני היובלים השתתפו שפרסומת האחרונה שלאומי קארד
אה לא