6 תשובות
כן
HOH
לא "חרם" כי זה ממש מטופש.
כן נקודה
כן
צריך להוריד אותם מהמסל
הם לא יודעים לראיין ולא נותנים למרואיין לדבר וזה מזעזע .. ראיתי תןכנית אחת ולא מסוגלת לראות את זה יותר