תשובה אחת
אם לא התחברת דרך האימייל או הפייסבוק זה לא ישמור.
Aso