4 תשובות
ברור... הממוצע של כל זה זה 90.6 אז מן הסתם...
כן.
אני לא בטוח אבל אצלי זה תלוי במשקל של כל מבחן , וגם ההתנהגות יכולה לשנות את הציון
יש גם את המשקל של התנהגות