תשובה אחת
יש לי את ליאון וסוכר פאוור לניטה עוד כשהייתי רק 700 גביעים היום יש לי 3100 בערך