3 תשובות
כהנא צדק
בחיים לא אחשוב ככה
כן הוא אמר שיגיע יום ונפחד להסתובב ברחוב