5 תשובות
יש דרישות :
1000 פרחים
100 אמינות
גיל 14 ומעלה
חצי שנה ותק
שנה ללא חסימה (אם הייתה)

אם יש לך את הכל, שולחים בקשה ב'צור קשר'.
דרישות: גיל 14 ,+דירוג אמינות של %100 ,1000 +פרחים, ותק של חצי שנה באתר, שנה מאז
חסימה אחרונה - אם קרתה. (חלק מהתנאים גמישים בהתאם לשיקולי המערכת)
איך להרשם? להגיש בקשה מפורטת לטופס יצירת הקשר בצירוף הפרטים גיל, ותק, מספר
פרחים, דירוג אמינות ומדוע לבחור בך לנאמנות סטיפס
הדרישות הן:
ליהיות מעל גיל 14
שיהיה לך 1000 פרחים
100% ניקוד אמינות
וותק של חצי שנה באתר
ושנה מאז החסימה האחרונה (במידה והיתה)
ואז לפנות בבקשה לנאמנות לצור קשר, המון בהצלחה :)
לולל כלל מיי שענה הוא נאמן
^חוץ ממני :/