14 תשובות
אף אחד מהם
שחר.
שחר, קל.
אדיר
אדיר.
קטורזה כלכךך
אדיר
הכול בשביל מר חיזר גרמה
שחר
קטורזה