6 תשובות
אפשר לראות כבר בתוך האינסטגרם.
(אם יש לך חשבון עסקי)
זה לא אפליקצה זה חשבון עסקי
זה לא אפליקציה, אם תהפכי את החשבון שלך לעסקי תוכלי לראות.
שואל השאלה:
איך הופכים לחשבון עיסקי?
הגדרות >> חשבון >> פרופיל עסקי.
settings>account<switch to business profile