תשובה אחת
כי כששמים באתר אחר זה הורס את איכות התמונה