4 תשובות
בעמוד הפרופיל למעלה בצד שמאל.
סימן של שעון כזה.
Aso
שואל השאלה:
לא כתוב שם ארכיון
שואל השאלה:
אומייגאד תודה
כתוב למעלה ארכיון באנגלית.
Aso