2 תשובות
תדווח, למרות שאין סיבה מוצדקת שימחקו אותן.
אתה בן 33, תתבגר ותבין שיש לאנשים שונים דעות שונות, תכבד אותן, פלורליזם.
שואל השאלה:
Scatman,
1. לא הבנת את השאלה.
2. אין לי בעיה עם דעות שונות כל עוד הן ליגיטימיות.
3. מכבד דעות ליגיומיות, לא דעות אפיקורסיות שאין להן זכות קיום.
פלורליזם כלפי דעות שנוגדות את דעת תורה- פגיעה בכבוד שמיים ואין לנו רשות להיות וותרנים כלפי כבדו שמיים.