2 תשובות
אמא שלי תמיד אמרה שאני קצתלוקו לוקו זה קצת משוגע לוקו לוקו לוקו
רגע אשלח קישור לשיר כי גם אני לא זוכרת את המילים