2 תשובות
בעבודה קשה ויזע רב נראה לי
משתמש בפיקדון מהצבא ומקווה לטוב!