9 תשובות
חברות שלי
הכלב שלי.
אם הקראש ישים לב אליי או משהו
חברים..
כרגע להצליח בלימודים.
~L~
להצליח.
אני באמת לא יודעת.
שחברות שלי יקבלו אותי כמו שאני ושיפסיקו להתנהג מגעיל ולזיין תשכל על שטויות
אנונימית
שאני שומעת שירים