תשובה אחת
לא כי גם אם לא ימחקו לך את הסרטונים כי נתת קרדיט, "התמלוגים" שייכים ליוצרי הסרטים והסדרות לכן הסרטונים יקבלו דימונטיזציה.
ואם תעלי סדרות מעניינות באיכות טובה יהיו לך צפיות, אבל לא כסף.