3 תשובות
אתה הולך לשם כשמישהו מת
ביום השנה של מישהו שנפטר (התאריך שהוא נפטר, למשל מישהו נפטר ב1 בינואר 2014 אז האזכרה הראשונה שלו תהיה ב1 בינואר 2015) עולים לקבר
להזכיר אדם שנפטר