6 תשובות
אביב וסתיו.
בן:
ארז
אלון
כרם
כפיר

בת:
שקד
בר
סהר
אלה
ערבה
אלה
גפן
ורד
שקד
אורן
בן:
אורן
אלון
בר
אביב
סתיו

בת:
ורד
כלנית
כליל
סביון
ניצן
גל (לבן) ים (לבת)