2 תשובות
יש מבחנים לזה.
שואל השאלה:
אינטרנט זה חרטה, אני מתכוונת למבחנים מבחנים.