3 תשובות
יש מבחנים לזה.
שואל השאלה:
אינטרנט זה חרטה, אני מתכוונת למבחנים מבחנים.
יש מבחנים אבל לא כדי לך באינטרנט כי זה פחות אמין
אנונימית