תשובה אחת
נראלי שמערך החקר זה מהלך ניסוי
באותו הנושא: