6 תשובות
אין
כעיקרון אין ממש אבל דברים שקשורים לבית הספר.
והם לא ממש חברות שלי...
~L~
אין, אני מנסה לצחוק ממה שהן אומרות אבל זה לא כ"כ מצליח לי.
זה משתנה
אין לי חברות פאקצות...
אין לי חברות פאקצות