5 תשובות
זה לא נכון לגבי כל הפנימיות, או שהוא סתם צחק.
מה זה
מה זה
אנונימית
מה זה באמת