תשובה אחת
זה לא ממש משנה אם ידעו שהפרופיל הוא פיקטיבי