2 תשובות
מד חום
החומר האדום בפנים זה כספית או כהל, וצינור זכוכית שהחומר נמצא בתוכו.