6 תשובות
שי חי, אסף, נטלי
אסף נטלי ושי חי
שי חי, עדי, אסף
עדי אורלי ואסף
שי חי, נטלי ואסף לדעתי