9 תשובות
משמעות
משמעות
תלוי
עם משמעות
אני חושבת שמשמעות כי זה חריטה על הגוף למה שאעשה רק משהו שיפה שיסמל לי משהו
זה יכול להיות סתם יפה לדעתי
גם וגם
בעיקר משמעות
משמעות , בכל זאת את חורטת כל הגוף שלך
לדעתי לא לכל דבר צריכה להיות משמעות. זה אמנם נחמד יותר אם זה מסמל עבורך משהו, אבל אם את מקעקעת אותו מתוך מחשבה שזה יפה, ואת שלמה עם זה ואוהבת את איך שזה נראה, אז למה לא?