6 תשובות
אנשים אדיבים, נאמנים, הוגנים ושעובדים קשה
טובי לב
אנשים עם לב טוב
לב טוב והגונים
טובי לב,חרוצים ונאמנים
אך אם בגולגלתו אמצא,
טוב לב ואורך רוח,
אודיע כי להפלפאף,
הוא מועמד בטוח!
ציטוט של מצנפת המיון

המאפיינים המיוחדים לתלמידים בבית הפלפאף הם עבודה קשה, סבלנות,, חריצות, נאמנות והגינות.
ידוע כי התלמידים המשתייכים לבית זה הם חרוצים, ידידותיים, נאמנים וישרים. יכול להיות כי בשל תכונות אלה, בית הפלפאף יותר צנוע ופחות תחרותי מהבתים האחרים.