5 תשובות
כל חנות של טלפונים.
חנות טלפונים.
חנויות פלאפונים
בכל חנות ומעבדה של טלפונים בארץ.
כל חנות טלפונים