תשובה אחת
היקף מעגל זה 2r כפול ... ובנוגע לחישוב קשת זה תלוי בשאלה