3 תשובות
כי זה לפי מה שהקהל רוצה וגם הם צריכים לתרגם וזה לוקח זמן
זכויות יוצרים במדינות מסויימות או הגבלות תוכן בדכ
חוזים שנחתמים עם חברות שידור