6 תשובות
מחשבה יוצרת מחשבה אחרת
אנונימית
"עם קצת רצון וקצת יכולת גם פיל יכול לזיין תרנגולת"
"אני וומבו הוא וומבו , הוא והיא וומבו , וומבואים , וומבואות חקר הוומבו..."
אל תדחה למחר את מה שאפשר לעשות היום - נינגו סנסי וו המלךך מלךך
בייבי שרק טו דודודודו ביבי שרק טודודודודו ביבי שרק טודודודודו ביבי שרק
סאסקי סשינו למה זה מוכר לי