7 תשובות
חינם
חינם.
תביא את הפרטים של אבא והוא בחינם
הוא חינמי
חינם ומעסיק את הזמן חייב לאמר עד שיצא anthem
איך אפשר לא להבין?

*facepalm*