3 תשובות
מה? השאלה לא ברורה
כמה מילים וכמה אותיות בכל מילה?
שואל השאלה:
4 ו4