4 תשובות
מכיוון שבים המלח הריכוז מלח במים יותר גבוה והופך את גובנו בהשוואה ליותר קל
כי המלח בריכוז גבוהה וזה גורם למה שעליו לצוף
בים המלח יש יותר מלחים בהשוואה לים התיכון, ולכן צפיפות המים שלו גם גבוהה יותר מזו שבים התיכון.
בנוסף, כאשר גוף כלשהו נמצא בנוזל, הוא דוחק אותו, בהתאם לצפיפות הנוזל למעשה.
לכן אם מישהו ינסה לצוף בים המלח ובים התיכון, הוא ידחוק פחות מים בים המלח לעומת הים התיכון, ולכן יצוף יותר בקלות שם.
הריכוז מלח גבוה יותר וכך הצפיפות .....