7 תשובות
יום האהבה
שמת את זה גם בתגית אגב
היום הרשמי שמזכיר לי שאין לי חבר
שואל השאלה:
לא הבנתי מתי זה ולמה יהודים חוגגים את זה?
חג האהבה, 14.2.
זה של הנוצרים בתכלס. גם ליהודים יש את חג האהבה והוא יוצא בטו באב.
14 בפברואר, למרות שמדובר בחג נוצרי גם היהודים רוצים לחגוג כחג בינלאומי.
יום האהבה